עצומה להגנה על הר הבית

 

הר הבית הינו האתר ההיסטורי והארכיאולוגי החשוב ביותר במדינת ישראל. זהו אתר עתיק יומין, בן 3000 שנה, בעל חשיבות היסטורית ראשונה במעלה בתולדות התרבות האנושית בכלל והעם היהודי בפרט. בהר הבית חבויים פרקי היסטוריה מאלפים המספרים את תולדותיו בימי גדולה ופאר, כמו גם בימי חורבן ושיממון.

רשויות המדינה לא מיישמות את חוק העתיקות וחוק התכנון והבנייה בהר הבית ומאפשרות לווקף לעבור על החוק באופן בוטה ולעשות בהר הבית כבתוך שלו.


הווקף משנה את אופיו של הר הבית בבניית מבני דת מוסלמיים והסבת מבנים עתיקים למסגדים. הווקף מתכחש לכל זיקה יהודית ונוצרית להר הבית ופועל למחיקת שרידים המעידים על זיקה כזו.
לא נישאר שווי נפש ולא נשלים עם הרס העתיקות והפרות החוק הנעשים בהר הבית תוך פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה באתר בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית.

 

חתימה על העצומה
* שם פרטי:
* שם משפחה:
טלפון:
מקום מגורים:
הצטרפות לרשימת תפוצה:
דוא"ל:

 

 - אנו קוראים לראש ממשלת ישראל לחדול ממתן גיבוי לביצוע הרס עתיקות בהר הבית ולא לאשר בניית מבנים מוסלמיים חדשים, ובכלל זה הקמת מינרט חמישי על ההר!

 - אנו קוראים לממשלת ישראל לקיים בקפידה את החוק בהר הבית כולל חוק העתיקות וחוק התכנון והבנייה, ולמנוע הרס עתיקות וביצוע עבודות ללא היתר, וללא אישור מוקדם!

 - אנו קוראים לממשלת ישראל להקים ועדת שרים שהייתה צריכה לקום מכוח חוק העתיקות לצורך אישור העבודות של הווקף בהר הבית, ולא להותיר את ההחלטות בידי ראש הממשלה בלבד!

 - אנו קוראים ליועץ המשפטי לממשלה, למשטרה ולבית המשפט לדאוג לאכיפת חוקי ישראל בהר הבית ולהעמיד לדין את העבריינים!

 - אנו קוראים לבית המשפט העליון לדרוש מממשלת ישראל ומהעומד בראשה לכבד את החוק ולדחות אמתלות שווא שבאות להצדיק כביכול את אי קיום החוק!

 - אנו קוראים לרשות העתיקות לקיים הליך תקין של קבלת אישורים לפני ביצוע כל עבודה בהר הבית, ובכלל זה חפירות הצלה על פי אמות המידה המדעיות הנדרשות בכל אתר ארכיאולוגי, וכן להציב פקח קבוע שיהיה באתר יום יום כדי למנוע את המשך הפגיעות בעתיקות.

 - אנו קוראים לשר התיירות ולשר לענייני ירושלים לדאוג למעמד התיירותי של הר הבית, לעודד תיירים מהארץ ומחו"ל לבקר בו, לפתוח את כל אתרי הר הבית למבקרים, להרחיב את זמני הפתיחה לשעות אחר הצהריים ולימי שישי ושבת, לאפשר כניסת תיירים משערים נוספים מלבד שער המוגרבים ולפתור לאלתר את הבעיות הטכניות היוצרות תור של מאות אנשים הצובאים על הכניסה לאתר.

 - אנו קוראים לשר החינוך ולשר לביטחון פנים לאפשר ביקורים של בני נוער ותלמידי מערכת החינוך בהר הבית, ואף ליזום ביקורים כאלה ולהכניסם לתכנית הלימודים.

 - אנו קוראים להוציא מהר הבית את כל הכלים המכניים הנמצאים בו, כולל טרקטורים, מחפרונים, מסורים וכל כלי עבודה אחר המסוגל להזיק ולהרוס.

 - אנו קוראים לכל הרשויות הנוגעות בדבר לפעול בשקיפות מלאה ולא להסתיר מעיני הציבור דבר וחצי דבר בהחלטות, בתגליות ובעבודות הנעשות בהר הבית!

שום עם בעולם לא היה מסכים שכך ישמידו את שרידי עברו החשובים ביותר.

לא נישאר שווי נפש ולא נשלים עם הרס העתיקות והפרות החוק הנעשים בהר הבית תוך פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה באתר בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית.