תרומות

 

הפעילות השוטפת של הוועד, הכוללת צילומים בהר הבית, מעקב שוטף, עדכון אמצעי התקשורת, יחסי ציבור ופניות לבג"ץ, מתבססת על תרומות. למותר לציין שכל חברי הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות הינם מתנדבים.

תרומות לוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית אפשר להעביר דרך החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.

פרטי חשבון הבנק:

 

בנק הפועלים

סניף 690

מספר חשבון 100497

ירושלים, רחוב המלך ג'ורג'

 

 

 

 

 

יש להודיע לנו על התרומה ואנו נשלח קבלה ואישור על התרומה המוכרים לצרכי מס הכנסה.

את ההודעה נא שלחו לדואל:   eilatmn@gmail.com

או לכתובת:

 

ד"ר אילת מזר,

המכון לארכיאולוגיה

האוניברסיטה העברית

ירושלים