חברי הוועד

חברי הוועד

חיים גורי

א.ב יהושוע

פרופ' אבי רביצקי

פרופ' אוריאל רייכמן

מאיר שמגר *

מלקולם הונליין **

דן מרידור

ד"ר שמואל ברקוביץ'

אלוף מיל' גיורא איילנד

אלוף מיל' צבי זמיר

אלוף מיל' יצחק חופי

אלוף מיל' יורם יאיר

אלוף מיל' שלמה להט

יעקב יניב

ד"ר אורית צור

עו"ד ישראל כספי

אריה לבנה (לייבו)

פרופ' אפרים שטרן ***

פרופ' אליעזר אורן

פרופ' עמי מזר

פרופ' ישראל פינקלשטיין

פרופ' עמוס קלונר

ד"ר גבי ברקאי

ד"ר אילת מזר

ד"ר זאב משל

הלל גבע

חברי הועד שהלכו לעולמם:

יזהר סמילנסקי ז"ל

טדי קולק ז"ל

משה לנדוי ז"ל*

מרים בן פורת ז"ל

רא"ל מיל' דן שומרון ז"ל

מיכאל גל ז"ל

פרופ' אהוד נצר ז"ל

פרופ' אברהם בירן ז"ל****

פרופ' משה כוכבי ז"ל ***


*          נשיאי בית המשפט העליון

**        העומד בראש ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארה"ב

***      יו"ר המועצה לארכיאולוגיה

****    נשיא החברה לחקירת א"י ועתיקותיה

<