פרטים נוספים בעניין המחאה נגד הרס העתיקות בהר הבית

ישיבות ועדות הכנסת

בעקבות מאמצים בלתי נלאים של הוועד לעורר את נבחרי הציבור לפעול נגד המשך הרס העתיקות בהר הבית, כינסו כמה ועדות בכנסת ישיבות בנושא. תקציר חלק מהישיבות מובא כאן.

ישיבת ועדת החינוך והתרבות ביולי 2001

ישיבת ועדת החינוך והתרבות בנובמבר 2001

ישיבת הכנסת באוגוסט 2003

ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה במאי 2004

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה באוקטובר 2007

חזרה