פרטים נוספים בעניין המחאה נגד הרס העתיקות בהר הבית

עתירות הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית

בג"ץ 1933/01

במרס 2001, זמן מה לאחר הקמת הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית, הגיש הוועד עתירה לבג"ץ ובה הוא תבע מרשויות החוק השונות לשמור על החוק בהר הבית, למנוע נזק לעתיקות, להתנות את כל העבודות בהר הבית בקבלת האישורים הדרושים, ולהפסיק מיד עבודות, הכנסת כלי רכב והוצאת עתיקות מהר הבית.

בעתירה הציג הוועד את כל היקף העבודות שנעשו בהר הבית על סמך המידע שהוא אסף ממקורות שונים. למעשה חשף הוועד עבודות רבות שנעשו בהר הבית ולא נודעו בציבור, וזאת  בזכות מערכת לאיסוף מידע ששימשה את הוועד כל זמן שהכניסה להר הבית נאסרה על ישראלים.

לעתירה צורפו תצהירים של מומחי ביטחון שהבהירו כי משטרת ישראל מסוגלת למנוע את העבודות, לסגור את שערי הר הבית לכלי רכב ולהפסיק את הכנסת חומרי הבנייה והוצאת העתיקות מהר הבית.

לקריאת חוות הדעת של מאיר דגן לחץ כאן

לקריאת חוות הדעת של אביגדור קהלני לחץ כאן

לקריאת חוות הדעת של יעקב יניב לחץ כאן

כמו כן צורפו חוות דעת של ארכיאולוגים בעלי שם (פרופ' אהוד נצר, פרופ' עמוס קלונר, ד"ר גבריאל ברקאי וד"ר אילת מזר) שהדגישו את החשיבות של הר הבית לארכיאולוגיה והבהירו מה גדול הנזק שנעשה במתחם העתיק.

לקריאת חוות דעתם לחץ כאן

בסופו של דבר, בהמלצת שופטי בית המשפט, החליט הוועד לחזור בו מהעתירה בגלל חילופי השלטון שהיו באותה תקופה ומתוך הבנה שיש לתת לממשלה החדשה זמן מה כדי לתקן את דרכי הממשלה הקודמת.

 

בג"ץ 8172/04

בספטמבר 2004 הגיש הוועד עתירה נוספת לבג"ץ כיוון שנודע לו שרשות העתיקות אישרה לווקף להוציא את ערימות העפר רוויות העתיקות מהר הבית. למותר לציין כי הטיפול הראוי לאדמה זו הוא סינון קפדני כדי למנוע אבדן עתיקות נוסף. האישור שנתנה רשות העתיקות עמד בסתירה להחלטת ראש הממשלה ביוני 2001 לאסור הוצאת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית.

לקריאת העתירה לחץ כאן

לעתירה צורפו חוות דעת של פרופסורים לארכיאולוגיה להדגיש את הערך הארכיאולוגי הרב שיש לאדמת הר הבית.

לקריאת חוות דעתם לחץ כאן

בעקבות עתירת הוועד הודיעה המדינה שהחלטת הדרג המדיני היא לאסור את הוצאת העפר. הוסכם בין הצדדים שאם תהיה כוונה לפנות את העפר רשות העתיקות תודיע על כך לוועד למניעת הרס העתיקות 30 ימים מראש.

לפסק דין של בית המשפט העליון בתביעת הוועד נגד הוצאת העפר רווי העתיקות מהר הבית לחץ כאן.

 

בג"ץ 7800/05

באוגוסט 2005 הגיש הוועד עתירה לבג"ץ בטענה שישנה קבורה בלתי חוקית בתחום גן לאומי סובב חומות ירושלים. השטח הנידון משתרע על 2000 מ"ר והוא נמצא מחוץ לתחום בית הקברות המוסלמי שנמצא לאורך הכותל המזרחי של הר הבית. עתירת הוועד הצטרפה לעתירת נוספת באותו נושא שהגיש אריה קינג כשנה קודם לכן.

הוועד הראה שאף על פי שהשטח שייך לעיריית ירושלים, אנשים פרטיים מוכרים חלקות קבורה לכל דורש. בשטח יש 15 קברים שנעשה בהם שימוש, ובכל יתר החלקות יש תאי קבורה ריקים או שלטים המציינים בעלות על החלקה.

בעתירה ביקש הוועד לאסור מיד את הקבורה בשטח הגן הלאומי, לגדר את הקברים הקיימים, להרוס את מבני הקבורה הריקים, לסלק את השלטים המודיעים על בעלות פרטית ולהעמיד לדין את מי שמכר את השטח לקבורה, מי שחפר בו קברים ומי שקבר בו נפטרים.

לקריאת העתירה לחץ כאן

הדיונים בבית המשפט העליון על עתירה זו טרם הסתיימו, ועדיין לא נקבע פסק דין בנושא.

חזרה