פרטים נוספים בעניין המחאה נגד הרס העתיקות בהר הבית

חוות דעת של אנשי בטחון

עם הקמת הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית הצטרפו אליו אנשי ביטחון שהביעו את התנגדותם לטענת המשטרה שכל ניסיון למנוע את הרס העתיקות בהר הבית עלול לגרום לשפיכות דמים. אנשי ביטחון אלה הבהירו שלפי ניסיונם בשירות הביטחון הכללי ובתפקידים נוספים המשטרה מסוגלת לאכוף את החוק על הר הבית.

כמה מאנשי הביטחון הללו חיוו את דעתם בתצהירים שהוגשו לבית המשפט העליון יחד עם עתירות הוועד.

לקריאת חוות הדעת של מאיר דגן לחץ כאן

לקריאת חוות הדעת של אביגדור קהלני לחץ כאן

לקריאת חוות הדעת של יעקב יניב לחץ כאן

חזרה