פרטים נוספים בעניין המחאה נגד הרס העתיקות בהר הבית

חוות דעת של ארכיאולוגים

ארכיאולוגים בעלי שם הביעו את דעתם ביחס להיקף הנזק שנגרם בעת העבודות הבלתי חוקיות של הווקף במתחם הר הבית.

פרופ' אהוד נצר, פרופ' עמוס קלונר, ד"ר גבריאל ברקאי וד"ר אילת מזר הביעו את דעתם על הנזקים שנעשו עד פברואר 2001, בעת הסבת החללים התת-קרקעיים בהר הבית למסגד, חפירת הבור העצום מצפון לאורוות שלמה, וחפירת תעלה על הרמה שבמרכז הר הבית. הארכיאולוגים הדגישו במיוחד את חשיבות המחקר דווקא בהר הבית משום שמעולם לא נעשה בו מחקר מקיף עד כה.

לקריאת חוות דעתם לחץ כאן

בשנת 2001 החל הווקף בפרויקט ניקוי בורות המים שבהר הבית מתוך כוונה להביא אליהם מים ממעיין הזמזם שליד מכה. בחלק מבורות המים יש מילויים קדומים ולכן ערכם הארכיאולוגי רב ואין להוציאם ללא בדיקה ארכיאולוגית מעמיקה. פרופ' עמוס קלונר כתב את חוות דעתו בעניין בורות המים שעל הר הבית.

לקריאת חוות דעתו לחץ כאן

פרופ' אפרים שטרן, פרופ' עמיחי מזר ופרופ' רוני רייך הביעו את דעתם על הערך הארכיאולוגי של ערמות מילויי העפר שנמצאות בהר הבית. העפר שבערמות אלה הוצא מהחללים התת-קרקעיים, מהבור הגדול שנחפר בכניסה לאורוות שלמה ומעבודות נוספות שנעשו מאז על הר הבית. הפרופסורים הביעו את דעתם לקראת עתירה לבית המשפט העליון שעניינה היה לאסור את הוצאת העפר ממתחם הר הבית.

לקריאת חוות דעתם לחץ כאן

חזרה