מאמרים וכתבות

מדוע דוח מבקר המדינה על ההתנהלות בהר הבית לא מתפרסם?

האומנם פרסום רשימת הכשלים של משטרת ישראל, רשות העתיקות, עריית ירושלים ומשרד המשפטים יכול לסכן את ישראל?  אולי ההיפך הוא הנכון!
אין ספק שהרשויות האחראיות מטעם המדינה על ההתנהלות בהר הבית הן אלה שעשויות להיפגע מהפרסום, אך כמובן שעליהן לתת את הדין על רפיונן וכישלונן במילוי תפקידן. כל זאת לטובת כולנו.
ההחלטה לפרסם רק את המבוא וחלק מהסיכום של הדוח מותירה את העבודה היסודית של מבקר המדינה חסרת טעם ותועלת כיוון שאין שום ערך לביקורת שאינה נשמעת!
מבקר המדינה מצהיר ש "השמירה על עתיקות הר בית ומניעת הריסתן היא משימה ציבורית מן המעלה העליונה". נשאלת השאלה מדוע אין הוא מפרסם את הדו"ח המלא עליו עמל רבות כדי לאפשר את מילויה של המשימה הכל כך חשובה הזאת?
הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות דורש לפרסם את הדוח במלואו כדי למנוע את המשך הרס העתיקות המתמשך באתר החשוב ביותר במדינת ישראל.

לקריאת החלקים שהתפרסמו מהדו"ח לחץ כאן.
 

לכתבה בNRG מעריב לחץ כאן

לכתבה בעיתון הארץ לחץ כאן.

לחזרה לדף 'מאמרים וכתבות'