הרס עתיקות בשנים 1995-2001

 

נקודת מפנה בחומרת הרס העתיקות בהר הבית חלה ביוני 1995 כאשר אישרו פקחי רשות העתיקות לפתוח פתח בקצה הצפוני של מבנה מעבר שער חולדה המזרחי. בקצה הדרומי של מבנה המעבר יש פתח צר המקשר בינו ובין אורוות שלמה, והמטרה הייתה להכשיר את כל המכלול לתפילת מוסלמים, אף שמעולם לא שימש למטרה זו קודם לכן. האישור שנתנה רשות העתיקות עומד בסתירה לסעיף 29ג' בחוק העתיקות הדורש אישור של ועדת שרים מיוחדת לכל שינוי הנעשה באתר עתיקות המוקדש לתכלית דתית. ועדת שרים זו מעולם לא התכנסה, גם לא במקרה הזה שבו נעשה שינוי מהותי מרחיק לכת.
פתיחת הפתח הכשירה את הקרקע ואפשרה לווקף לבצע עבודות בינוי נרחבות והרס עתיקות באורוות שלמה. הצלחת הווקף במעשה ההשתלטות על אורוות שלמה עודדה אותו להמשיך להסב חלקים נוספים בהר הבית לשימוש דתי.

הכנות להקמת מסגד תת-קרקעי חדש נוסף

פעילות בחללים שבין השער הכפול לשער המשולש

בסוף שנת 2000 התברר שהמוסלמים מפנים עפר גם מאולם קשתות תת-קרקעי ענק הנמצא בין מעבר השער הכפול למעבר השער המשולש. גודל האולם עולה על שלושה דונמים וגם אותו מתכוון הווקף להסב למסגד חדש שיקשר בין המסגד החדש שנבנה באורוות שלמה למסגד החדש שנבנה במעבר השער הכפול. בכך הולכת ומתממשת תוכנית המוסלמים להסב את המבנים העתיקים של מתחם הר הבית למסגדים ולבטל את צביונם ההיסטורי והארכיאולוגי. עבודות הכשרת האולם לשמש מסגד כמעט הושלמו. אולם זה לא נחקר מעולם אך אין ספק שהוא מהווה חלק בלתי נפרד מן המסד המוגבה של מתחם הר הבית ההרודיאני. על מצבו של האולם נודע מעדויות שונות שניתנו במשך השנים, עד לאחרונה. אחת העדויות המוקדמות נמסרה בינואר 2001 מפי ערבי תושב ירושלים. הוא תיאר שהעפר שהוצא מחלל זה לא הועלה אל פני השטח של הר הבית אלא נזרק לתוך בור מים סמוך ולכן פעילות הכשרת המקום לא ניכרה על פני השטח. חיזוק לדבריו נתן ג'ון זליגמן, ארכיאולוג מחוז ירושלים ברשות העתיקות, בחוות דעת שמסר לוועדה ממשלתית בפברואר 2001. בחוות דעת זו הוא תיאר מילוי אדמה בתוך בור מים באזור השער הכפול. לדעתו אדמה זו הוכנסה לשם במהלך עבודות שיפוץ שהתרחשו בחללים הקדומים התת-קרקעיים הסמוכים בזמן שהווקף מנע מרשות העתיקות להיכנס אליהם.

על פי עדות הערבי מטרת הפיכת האולם למסגד היא ליצור באמצעותו רצף עם שני המסגדים שמצדיו למערך תפילה עצום. בתיאור גביית העדות מפיו נכתב: "כל מה שנותר כעת הוא להפיל את הקיר החוצץ שמאחוריו יתגלה אולם הקשתות שהוכשר ומיועד להתחבר אל המסגדים התת-קרקעיים באורוות שלמה ולמסגד אל אקצה אל קדימה כדי להוות יחידה רצופה אחת שתקשר ביניהם..." "…מטרת הווקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית להפוך את כל הר הבית למסגד תת קרקעי אחד ענק".

בין השער הכפול לשער המשולש ישנם חללים תת-קרקעיים נוספים וגם אותם מכשיר הווקף למסגד

חזרה לדף 'הרס עתיקות בשנים 2001-1995'