הרס עתיקות בשנים 1995-2001

 

נקודת מפנה בחומרת הרס העתיקות בהר הבית חלה ביוני 1995 כאשר אישרו פקחי רשות העתיקות לפתוח פתח בקצה הצפוני של מבנה מעבר שער חולדה המזרחי. בקצה הדרומי של מבנה המעבר יש פתח צר המקשר בינו ובין אורוות שלמה, והמטרה הייתה להכשיר את כל המכלול לתפילת מוסלמים, אף שמעולם לא שימש למטרה זו קודם לכן. האישור שנתנה רשות העתיקות עומד בסתירה לסעיף 29ג' בחוק העתיקות הדורש אישור של ועדת שרים מיוחדת לכל שינוי הנעשה באתר עתיקות המוקדש לתכלית דתית. ועדת שרים זו מעולם לא התכנסה, גם לא במקרה הזה שבו נעשה שינוי מהותי מרחיק לכת.
פתיחת הפתח הכשירה את הקרקע ואפשרה לווקף לבצע עבודות בינוי נרחבות והרס עתיקות באורוות שלמה. הצלחת הווקף במעשה ההשתלטות על אורוות שלמה עודדה אותו להמשיך להסב חלקים נוספים בהר הבית לשימוש דתי.

אוגוסט עד דצמבר 1996

'אורוות שלמה' הינו הכינוי שניתן לאולם תת-קרקעי ענק (כ-4 דונמים) בפינה הדרום-מזרחית של מתחם הר הבית. האולם נבנה לראשונה בימי הורדוס כדי לתמוך ברחבת הר הבית באזור שבו פני הסלע יורדים בתלילות. באומנות של הקשתות הרבות המחלקות את חלל המבנה ניתן להבחין באבנים הרודיאניות בעלות סיתות אופייני לתקופה.

נובמבר 1999

מטעמי בטיחות ביקשה משטרת ישראל לפתוח פתח חירום למסגד החדש באורוות שלמה. באוגוסט 1999 אישר זאת ראש הממשלה אהוד ברק. אישור זה ניתן ללא בחינת תכניות כלשהן של הפתח, גודלו ומיקומו. יתר על כן, אהוד ברק לא טרח לכנס את ועדת השרים האמורה על פי חוק להחליט על שינויים באתרי עתיקות המשמשים לפעילות דתית, ולא הורה לקבל את האישורים הנדרשים לכך על פי חוק מרשות העתיקות ומעיריית ירושלים.

מרץ 1998 עד יולי 1999

מעבר השער הכפול הינו מעבר תת-קרקעי שנבנה בימי הבית השני ודרכו נכנסו אל מתחם הר בית מדרום. בחדר המבוא של השער ישנם עיטורים ייחודיים מימי הבית השני שנותרו באתרם ובמיוחד ארבע הכיפות המקרות אותו המעוטרות בדגמים מרהיבים מגולפים באבן. איכות הגילוף ועושר הדגמים על כיפות מקוריות מימי הבית השני באתרן, הינם תופעה יחידאית. גם אחת הכותרות של העמודים בחדר המבוא של השער מעוטרת בעיטור הרודיאני מיוחד במינו.

הרס מתמשך

בסוף שנת 2000 התברר שהמוסלמים מפנים עפר גם מאולם קשתות תת-קרקעי ענק הנמצא בין מעבר השער הכפול למעבר השער המשולש. גודל האולם עולה על שלושה דונמים וגם אותו מתכוון הווקף להסב למסגד חדש שיקשר בין המסגד החדש שנבנה באורוות שלמה למסגד החדש שנבנה במעבר השער הכפול.