פניות הוועד לנבחרי ציבור

 

בכל שנות פעילות הוועד היו פניות לנבחרי ציבור רבים כדי להשפיע עליהם להתערב בנעשה על הר הבית ולאכוף בו את החוקים.

פניות רבות לא נענו והיה צורך לפנות שוב ושוב לאותו אדם בבקשה להיפגש איתו כדי להבהיר את חומרת המצב.

להלן יובא חלק קטן מהמכתבים שהוועד שלח לנבחרי ציבור.


ריכוז כל הפניות של הוועד לאנשי ממשלה מאמצע שנת 2000 עד אמצע שנת 2001

 

    מבחר מכתבים שנשלחו לראשי ממשלה

          מכתב לראש הממשלה אהוד ברק באפריל 2000

           מכתב לראש הממשלה אהוד ברק בינואר 2001

           מכתב לראש הממשלה אריאל שרון במרס 2001

           מכתב לראש הממשלה אריאל שרון בדצמבר 2001

           מכתב לראש הממשלה אריאל שרון במאי 2004

           מכתב לראש הממשלה אריאל שרון באוגוסט 2004

           מכתב לראש הממשלה אריאל שרון בנובמבר 2005

           מכתב לראש הממשלה אהוד אולמרט בפברואר 2006

           מכתב לראש הממשלה ביבי נתניהו דצמבר 2012

 

           

 

    מבחר מכתבים שנשלחו לנשיאי המדינה

            מכתב לנשיא המדינה עזר וייצמן ביולי 2000

            מכתב לנשיא המדינה משה קצב בספטמבר 2001

            מכתב לנשיא המדינה משה קצב באוגוסט 2002

            מכתב לנשיא המדינה משה קצב בפברואר 2006

 

    מבחר מכתבים שנשלחו לשר לבטחון פנים

            מכתב לשר לבטחון פנים שלמה בן עמי ביוני 2000

            מכתב לשר לבטחון פנים שלמה בן עמי בינואר 2001

            מכתב לשר לבטחון פנים עוזי לנדאו במרס 2001

            מכתב לשר לבטחון פנים עוזי לנדאו ביולי 2001

            מכתב לשר לבטחון פנים אבי דיכטר במאי 2006

            מכתב לראש המטה של השר לבטחון פנים אבי דיכטר ביולי 2006

 

    מבחר מכתבים שנשלחו ליועץ המשפטי לממשלה

          מכתב למר אליקים רובינשטיין ביוני 2000

          מכתב למר אליקים רובינשטיין ביולי 2000

          מכתב למר אליקים רובינשטיין בפברואר 2001

 

    מבחר מכתבים שנשלחו לשר המשפטים

          מכתב לשר המשפטים יוסי ביילין בארבעה ביולי 2000

          מכתב לשר המשפטים יוסי ביילין בעשרים ביולי 2000

 

    מבחר מכתבים שנשלחו למפכ"ל המשטרה

         מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב יהודה וילק ביולי 2000

         מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב שלמה אהרונישקי במרס 2001

 

מבחר מכתבים שנשלחו לראשי ממשלה
 כותרתשלקטגוריהתאריך שינויגודל