הזירה המשפטית

העתירה השנייה - בג"ץ ערמות העפר

בג"ץ 8172/04

בספטמבר 2004 הגיש הוועד עתירה נוספת לבג"ץ כיוון שנודע לו שרשות העתיקות אישרה לווקף להוציא את ערמות העפר רוויות העתיקות מהר הבית. למותר לציין כי הטיפול הראוי לאדמה זו הוא סינון קפדני כדי למנוע אבדן עתיקות נוסף. האישור שנתנה רשות העתיקות עמד בסתירה להחלטת ראש הממשלה ביוני 2001 לאסור הוצאת עפר וממצאים ארכאולוגיים מהר הבית.


        לקריאת העתירה לחץ כאן

לעתירה צורפו חוות דעת של פרופסורים לארכאולוגיה להדגיש את הערך הארכאולוגי הרב שיש לאדמת הר הבית.


       לקריאת חוות דעתם לחץ כאן

בעקבות עתירת הוועד הודיעה המדינה שהחלטת הדרג המדיני היא לאסור את הוצאת העפר. הוסכם בין הצדדים שאם תהיה כוונה לפנות את העפר רשות העתיקות תודיע על כך לוועד למניעת הרס העתיקות 30 ימים מראש.

לפסק דין של בית המשפט העליון בתביעת הוועד נגד הוצאת העפר רווי העתיקות מהר הבית לחץ כאן.

חזרה לתפריט 'הזירה המשפטית'